CASTELÁN · GALEGO

Regístrate de manera gratuita

Rexístrate gratis

24 MARZO

16:00H

CREANDO MARCAS.
PROMOCION E PRENSA.

Novas estratexias de comunicación. Linguaxe periodístico.
Imaxe de marca, etc.

RELATORES

GEMA DEL VALLE (SUBTERFUGE RECORDS)
VIRGINIA DÍAZ (RNE)

18:00H

ROL DA MÚSICA NO
DESENVOLVEMENTO DOS TERRITORIOS.

Mellora da calidade de vida.
Repercusión no territorio que acolle eventos musicais.

RELATORES

PALOMA MEDINA (SOUND DIPLOMACY)
IÑAKI GAZTELUMENDI (SPAIN LIVE MUSIC)

20:00H
CONCERTO
CAXADE

21:00H
DJ
RAPARIGA

25 MARZO

16:00H

NOVA LEI DE ESPECTÁCULOS.

Seguridade. Necesidades técnicas.
Acceso menores. Evacuacións, etc.

RELATORES

PATRICIA GABEIRAS (LEGAL MUSIC)
MIGUEL GAWENDA (AUTOPROTECCIÓN INTEGRAL CORPORATIVA)

18:00H

NOVOS MODELOS DE EVENTOS.

Festivais. Modernización e estruturas, etc.

RELATOR

JOSE BARREIRO (NOS PRIMAVERA SOUND)

20:00H
CONCERTO
DeVacas

REXISTRO